Krzysztof Kowalkowski

Ogólnopolski Koordynator MLS

Joanna Sokołowska

Koordynatorka MLS w Warszawie
Koordynator systemu MLS Kraków

Tomasz Nowak

Koordynator MLS w Krakowie
Koordynatorka systemu MLS Poznań

Barbara Chalińska

Koordynatorka MLS w Poznaniu

Michał Zadróż

Koordynator MLS na Śląsku
Koordynator systemu MLS Łódź

Jakub Piąstka

Koordynator MLS w Łodzi

Marcin Wieluński

Koordynator MLS we Wrocławiu
Koordynatorka systemu MLS Bydgoszcz

Sabina Libera

Koordynatorka MLS w Bydgoszczy

Natalia Tomsia

Koordynator projektu MLS

Agnieszka Brol-Radzicka

Koordynatorka MLS w Trójmieście

Newsletter