Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami-cookie

Strona internetowa stostuje pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności. Ok. zamknij

Jak zostać użytkownikiem Systemu MLS?

Aby podpisać umowę o dostęp do systemu MLS należy przedstawić stosowne dokumenty:

  1. Aktualny wypis z rejestru sądowego (KRS lub RHB) lub aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej*.
  2. Decyzję o przyznaniu numeru REGON*.
  3. Decyzję o przyznaniu NIP*.
  4. Dokument potwierdzajacy tożsamość.

* Kopie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez Dyrektora Biura WSPON, po uprzednim okazaniu oryginału.

Umowę w imieniu Agencji Nieruchomości mogą podpisać tylko osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z ich uprawnieniami potwierdzonymi aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym odpisem z rejestru handlowego. Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS może być podpisana także przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z biurem WSPON w celu potwierdzenia terminu podpisania umowy.