Marki, Żurawia

Działka (Budowlana) na sprzedaż
253 400 PLN
350 PLN/m2
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Powierzchnia: 724 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Lokalizacja: Marki
  • Ulica: Żurawia
  • Numer oferty : 132642
  • Cena : 253 400 PLN

IDEALNE WYMIARY DZIAŁKI - 20M SZEROKOŚCI!

Działka budowlana w otoczeniu domów jednorodzinnych.
Dojazd drogą asfaltową - boczna droga utwardzona.
Wszystkie media miejskie blisko działki.

Okolica zielona, kameralna, blisko las, jeziorko.
Do Al.Piłsudskiego ok 2km

2. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
2.1. Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna we wszystkich formach, to jest :
wolnostojąca , bliźniacza i szeregowa ; Realizacje budowlane na terenach powyrobiskowych należy
poprzedzić rekultywacją terenu i szczegółowymi badaniami geotechnicznymi ;
2.2. Przeznaczenie uzupełniające: Drugorzędny układ drogowy ; Usługi gastronomii i handlu (do 1000 m²
p.uż) oraz podstawowe usługi bytowe, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może
wykraczać poza granice lokalizacji ;
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne: Elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej takie jak
stacje transformatorowe, podziemne przepom- pownie ścieków i inne nieuciążliwe urządzenia kanalizacyjne;
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3.1. Powierzchnia biologicznie czynna: Minimum 50% dla każdej działki inwestycyjnej ;
3.2. Strefy uciążliwości: W strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia 110 kV zagospodarowanie terenu
powinno być realizowane zgodnie z zasadami przepisów szczególnych ;
3.3. Wysokość zabudowy: Dla zabudowy mieszkaniowej : do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter,
piętro i mieszkalne poddasze ; Dla zabudowy usługowej : do dwóch kondygnacji naziemnych ;
3.4. Minimalna wielkość działki budowlanej: W zabudowie jednorodzinnej 600m² ; Dla zabudowy szeregowej
350 m² ;
3.5. Formy parkowania: Parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora ;
4. Zasady kształtowania przestrzeni
4.1. Linie zabudowy: Określa się w odległości minimalnej 5,0 m od linii rozgraniczających układu ulicznego ;
5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu: Na terenie zalegania surowców ilastych zabudowa możliwa
jest po eksploatacji złoża i rekultywacji terenu na zasadach ustalonych w § 19.
6. Infrastruktura techniczna: Dopuszcza się lokalizację : lokalnych przepompowni ścieków ; stacji
transformatorowych 15/0,4 kV ;