Konstancin-Jeziorna, Przyrzecze

Dom (Wolnostojący) na sprzedaż
4 900 000 PLN
8 166,67 PLN/m2
 • Typ nieruchomości: Dom
 • Powierzchnia: 600 m2
 • Typ transakcji: sprzedaż
 • Liczba pokoi: 7
 • Lokalizacja: Konstancin-Jeziorna
 • Rok budowy: 2008
 • Ulica: Przyrzecze
 • Numer oferty : 127570
 • Powierzchnia działki : 3 100 m2
 • Cena : 4 900 000 PLN
 • piwnica
 • Parking
 • Ogród
 • Garaż

Piękny, nowoczesny dom, zbudowany z niezwykłą konsekwencją i na wyjątkowo pięknej działce położnej w Konstancinie - Jeziornie, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc do zamieszkania w Polsce, o unikalnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych.


ARCHITEKTURA

Otoczony lasem parterowy, rozłożysty „pawilon” inspirowany modernistyczną architekturą śródziemnomorską stoi na słonecznej polanie, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Jeziorki.

Schowany, niewidoczny i niedostępny, stwarza idealne miejsce dla rodziny z dziećmi. Rozłożysty i niski budynek z wyraźnie zarysowaną linią cokołu i dachu według założeń właścicieli miał nie przeszkadzać w obcowaniu z przyrodą. Biel współgra z brązem i zielenią otoczenia nadając bryle ciepły i naturalny charakter a także lekkość i prostą elegancję


Wyjątkowa ekspozycja działki stała się podstawa do zaprojektowania stref domu, które pozwalają słońcu podążać za aktywnością jego domowników. Cześć wschodnia i południowa to sypialnie. Salon i taras korzysta z południowo zachodniego słońca. Gabinet jest w narożniku zachodnim, a serce domu, jego jadalnia, korzysta z przepięknego widoku błękitnego nieba.

Dodatkowym atutem jest to, że dom został zaprojektowany zgodnie z zasadami feng-shui.

Doskonałym pomysłem doświetlenia domu, oprócz ogromnych przeszkleń, jest wiszący dach, który będąc przedłużeniem domowego stropu pozwala na przenikanie do wewnątrz światła zachodzącego słońca. Przeszklone atrium, otwierające się na południową część ogrodu, jeszcze bardziej integruje dom z jego ogrodem a wraz z graniczącą kuchnią i jadalnią stanowi serce całego domu.


Wykonany z najwyższej jakości materiałów 400 metrowy dom należy do najlepszych wzorców architektonicznych i jest rzadkim przykładem dobrze przemyślanej koncepcji, pełnej szkła, drewna i otwartych przestrzeni. Lekka architektura przenika się z ogrodem i tworzy niezwykłe obrazy, które zaskakują o każdej porze roku.


Nad garażem i pomieszczeniami gospodarczymi nadbudowano niewielkie i niewidoczne z zewnątrz piętro, łącząc je schodami ze strefą dzienną domu. Uzyskano w ten sposób dodatkową przestrzeń dla relaksu i domowych ćwiczeń wraz z sauną i dodatkową łazienką.


UKŁAD POMIESZCZEŃ

Holl wejściowy, garderoba, łazienka gościnna, pokój gościnny, gabinet, salon z jadalnią, czysta kuchnia, brudna kuchnia, garderoba przy garażu, sypialnia główna z łazienką i garderobą, 2 sypialnie dziecięce z łazienką, studio na piętrze idealne na fitness lub sypialnię dla najstarszego dziecka. Dodatkowo pokój „ogrodnika” z łazienką, piwnica na wina na działce.


DZIAŁKA

Unikalna działka sąsiadująca z rzeczką (absolutnie bezpieczną i uregulowaną), zaprojektowana przez architekta ogrodu w wyjątkowy sposób. Przed domem znajdują się drzewka owocowe, winnica, placyk zabaw dla dzieci, natomiast od strony południowej tj pomiędzy przeszkloną częścią domu a rzeczką działka przypomina leśną polanę otoczoną starodrzewiem i wielobarwnymi krzewami. Podświetlone profesjonalnie wysokie drzewa stojące przy skraju działki sprawiają, że widok po zmroku jest imponujący w każdej porze roku.


SERDECZNIE ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ. ZDJĘCIA W OFERCIE TO NIE WIZUALIZACJE.


*************************************

ENGLISH:

A beautiful, modern house built with remarkable consistency and at exceptionally beautiful site located in Konstancin-Jeziorna - one of the most prestigious places to live in Poland with unique natural beauty and healthy environment.


ARCHITECTURE

Surrounded by a forest bungalow, spreading "pavilion" inspired by modernist Mediterranean architecture stands on a sunny clearing in the immediate vicinity of the river Jeziorka.

Hidden, invisible and inaccessible, it makes an ideal place for families with children. Spacious and low building with a clearly outlined roof line was designed in a way to blend with a surrounding nature. White harmonizes with brown and green environment giving a block of warm and natural character as well as lightness and simple elegance

The unique exposition of the plot became the basis for the design of home zones, which allow the sun to follow the activity of the household. On the eastern-southern sides are bedrooms. The living room and terrace benefits from the south western sun. Cabinet is in the corner of the west, and the heart of the house, the dining room, use of the beautiful view of the blue sky.

Another advantage is that the house has been designed according to the principles of feng-shui.

A great idea to illuminate the house - in addition to the huge glazing - is a hanging roof that is an extension of the home ceiling allows for penetration to the inside light of the setting sun. Glass atrium, opening up the southern part of the garden, further integrates the house with its garden and with adjoining kitchen and dining area. It is also the heart of the whole house.


Made from the highest quality materials 400 meter house is one of the best architectural patterns and is a rare example of a well thought out idea, full of glass, wood and open spaces. Light architecture mingles with the garden and creates striking images that surprise at any time of the year.

There is also a small room above the ground floor which is invisible from the outside floor. This resulted in a additional space for relaxation and home exercises with a sauna and an extra bathroom.


LAYOUT

Entrance hall, cloakroom, bathroom hospitable, living room, office, living room with dining area, clean kitchen, dirty kitchen, dressing room at the garage, master bedroom with bathroom and dressing room, 2 bedrooms for children with bathroom, studio on the first floor perfect for fitness or bedroom for the oldest child. Additionally room "gardener" with bathroom, wine cellar on the plot.


PLOT

Unique plot adjacent to the river (absolutely safe and regulated), designed by the architect of the garden in a unique way. Before the house there are fruit trees, vineyard, children's playground, while the south side between the glass part of the house and the river plot resembles a forest clearing surrounded by old trees and multicolored bushes. Highlighted tall trees standing at the edge of the plot make the view after dark impressive at any time of the year.

This is one of the most unique houses in the whole Konstancin-Jeziorna.